Vợ chồng mới cưới tranh thủ làm nháy khi bố mẹ đi vắng