Tranh thủ làm thịt em diễn viên mới trong phòng chờ