Tranh thủ giờ nghỉ trưa đưa con bồ đi nhà nghỉ làm nháy