Thổi kèn và cưỡi ngựa là niềm đam mê lớn nhất của em