Thầy giáo được vét máng và đóng gạch với em sinh viên đẹp như hoa hậu