Thầy giáo dậy thể dục hướng dẫn em luyện tập trong nhà nghỉ