Sinh viên trung quốc giỏi thổi kèn và cưỡi ngựa quá