Nữ sinh làm tinh với thầy giáo tại lớp để tăng điểm