Như thế này thì bảo sao chồng không lấp được chỗ trống