Người vợ hàng xóm mới lần đầu nên vẫn còn ngại ngùng