Lần đầu em đi khách sạn tiếp khách nên còn hơi ngại tí