Em sinh viên Pháp muốn kiếm thêm thu nhập chịu làm Pet