Em đi ký hợp đồng với khách hàng như thế này đây chồng ạ