Em đi học chỉ thích xuống phòng y tế để được thầy giáo xếp hình