Em đã có người yêu mới để lấp chỗ trống anh để lại rồi nhé