Đang địt nhau thì thằng bạn vào xem rồi lôi đi địt tập thể với lũ bạn