Cô giáo cho các em học sinh thực hành khám phá cấu tạo cơ thể