Cô gái muốn làm người mẫu thể hình thì phải thể dục với cái cặc bự của huấn luyện viên đã