Cô bé đã lớn và thích ngồi trên đôi chân lớn của bố Dượng