Chồng đi vắng thì người yêu cũ giúp em chăm sóc con sò lông