Anh bạn trẻ may mắn địt cô bạn đồng nghiệp trong thư viện